fbpx

ארוזיה והקשר בינה לבין צמחי בר

ארוזיה (סחיפה) – תהליך סחף של אדמה חולית או סלעית על ידי זרימת מים וכד', כרסום, סחיפה, ערצון, שחיקה, בלייה. במילים אחרות ובהקשר למקצוע שלנו, ארוזיה היא בעצם סוג של בקע הנוצר בעקבות סחף של האדמה בד"כ על ידי זרימה של מים.

במקצוע שלנו אנחנו נתקלים בארוזיות פעמים רבות. כשמקימים תשתיות כמו כבישים, גשרים, רכבות וכו' הרבה פעמים מביאים אדמה ממקום מסויים ובעזרתה "בונים" גבעות, ברמות, כיפות גשרים וכדומה בצורה מלאכותית. בגלל שהאדמה 'מיובאת' והבניה היא מלאכותית ולא טבעית, הרבה מאוד פעמים נוצרות ארוזיות במורד הברמה/ הכיפה. בעיקר משום שבניגוד לגבעה טבעית, הגבעה המלאכותית לא עברה הידוק של שנים. ככל שהגבעה מבוגרת כך היא מהודקת ויציבה יותר.

כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה: במרבית הפרויקטים של השיקום הנופי שאנחנו מבצעים (כמו פרויקט כביש 9 או פרויקט רכבת נתיבות ב"ש) המטרה העיקרית היא להחזיק את המדרונות בעזרת צמחי הבר. צמחי בר שאנחנו שותלים או זורעים משרישים שורשים לתוך האדמה וכך מחזיקים אותה, מייצבים את הקרקע ומונעים התפתחות של ארוזיות.

בפרויקטים רבים אדריכל הנוף קובע את מספר השתילים למ"ר לפי שיפוע המדרון – במדרון מתון יהיו פחות שתילים למ"ר (בד"כ 3-4 שתילים) ואילו במדרון תלול יהיו יותר שתילים (אפילו 6 שתילים למ"ר). שיפוע המדרון והחשש מארוזיות משפיע גם על כמות הזרעים למ"ר – במישור מומלץ לשים קילו זרעים לדונם ובמדרון 2 קילו זרעים לדונם.

צמחי הבר יכולים להוות לכם פתרון לארוזיות גם בגינה הפרטית שלכם. אם יש לכם חלק תלול בגינה שיוצר סחף של אדמה, אתם מוזמנים לשתול או לזרוע צמחי בר ולהיווכח בעצמכם בתרומתם הגדולה של צמחי הבר.

כלי נגישות

Powered by - Wemake

0
הסל שלך
  • No products in the cart.