משתלת זרעים מציון

צמחי בר - זרעים פקעות בצלים שתילים
עבודות הצלה ושיקום נופי

סיורים בזרעים מציון 2017:

השנה חלו שינויים רבים בזרעים מציון, הקמנו בריכה אקולוגית, סידרנו את אזור ההתכנסות, הוספנו לסיורים גם הסבר על צמחי נחל וגדה ועוד שינויים חיוביים רבים.
בנוסף, איפשרנו לקיים "סיור פתוח" שבו אנשים בודדים יוצרים קבוצה אחת גדולה.
מצורף קומץ קטן של תמונות מהסיורים שהיו באביב 2017.
הסבר על צמחים נדירים
הסבר על צמחים נדירים
ערוגת צמחים נדירים
ערוגת צמחים נדירים
סיור
סיור
סיור משפחות
סיור משפחות
צמחי נחל גדה ומים
צמחי נחל גדה ומים
סיור משפחות
סיור משפחות
צמחי בר
צמחי בר
שיקום נחל חרוד
שיקום נחל חרוד
גבעת הרקפות
גבעת הרקפות
הסבר על צמחי גדה
הסבר על צמחי גדה
חממת הרקפות של סבא חיים
חממת הרקפות של סבא חיים
רקפת מצויה
רקפת מצויה
רקפת מצויה
רקפת מצויה
שביל פורח
שביל פורח
סיור משפחות ברקפות
סיור משפחות ברקפות
הסבר על הרקפת
הסבר על הרקפת
צמחי מים
צמחי מים
סיור גימלאים
סיור גימלאים
סיור גמלאים
סיור גמלאים
לוטם מרווני פורח
לוטם מרווני פורח
התכנסות
התכנסות
מקום ההתכנסות
מקום ההתכנסות
סיור אנשי היי-טק
סיור אנשי היי-טק
ארוחת בוקר
ארוחת בוקר
הסבר על פקעות בר
הסבר על פקעות בר
הסבר על בריכה אקולוגית
הסבר על בריכה אקולוגית
מפל
מפל
בריכה אקולוגית
בריכה אקולוגית
הסבר על צמחי מים נדירים
הסבר על צמחי מים נדירים
צמחי מים
צמחי מים
פרויקט הצלה
פרויקט הצלה
הזמנות ומשלוחים זרעים מציון

דיוור - הצטרפות / הסרה

תנאים
חל איסור למלא פרטי הרשמה או הסרה של אדם אחר ללא אישורו המפורש!