תוצאות החיפוש

תוצאות חיפוש עבור התגית "פרחים כחולים"
הצג:

דודא רפואי

Mandragora Autumnalis

₪30

- +

חבלבל המשי

Convolvulus Stachydifolius

₪25

- +

לשון הפר המצויה

Anchusa Undulata

₪25

- +

לשון הפר הסמורה

Anchusa Strigosa

₪25

- +

מיקס פריחה כחולה

Mix Blue Blossoms

₪25

- +

מרווה דגולה

Salvia Viridis

₪30

- +

מרווה צמירה

Salvia Lanigera

₪30

- +

מרוות יהודה

Salvia Judaica

₪25

- +

מרוות ירושלים

Salvia Hhierosolymitana

₪30

- +

נעצוצית סבוכה

Cardopatium-Corymbosum

₪30

- +

נפית כפופה

Nepeta Curviflora

₪25

- +

עדעד כחול

Limonium Sinuatum

₪30

- +

עולש מצוי

Cichorium Pumilum

₪25

- +

עכנאי שרוע

Echium Angustifolium

₪25

- +

צתרנית משובלת

Thymbra Spicata

₪30

- +

קורנית מקורקפת

Coridothymus Capitatus

₪35

- +

קנרס סורי

Cynara Syriaca

₪25

- +

שיח אברהם

Vitex Agnus-Castus

₪25

- +

שנית גדולה

Lythrum Salicaria

₪30

- +

תורמוס ההרים

Lupinus Pilosus

₪22  ₪20

- +

תורמוס צר עלים

Lupinus Angustifolius

₪38  ₪30

- +