תוצאות החיפוש

תוצאות חיפוש עבור התגית "פרחים מושכי פרפרים"
הצג:

אגרוסטמת השדות

Agrostemma Githago

₪35  ₪30

- +

געדה כרתית

Teucrium Creticum

₪25

- +

דרדר גדול פרחים

Centaurea Crocodylium

₪25

- +

הדס מצוי

Myrtus Communis

₪22

- +

חבלבל המשי

Convolvulus Stachydifolius

₪25

- +

חבלבל השדה

Convolvulus Arvensis

₪30

- +

חרדל השדה

Sinapis Arvensis

₪25  ₪22

- +

חרצית השדות

Chrysanthemum Segetum

₪25

- +

כובע הנזיר

Tropaeolum Majus

₪25

- +

כלנית מצויה

Anemone Coronaria

₪30

- +

כתמה עבת-שורשים

Leontodon Tuberosus

₪38  ₪30

- +

לשון הפר הסמורה

Anchusa Strigosa

₪25

- +

מיקס חמשת הצבעים

Five Colors Mix

₪38  ₪30

- +

מיקס פריחה כחולה

Mix Blue Blossoms

₪25

- +

מיקס פריחה לבנה

Mix White Blossoms

₪25

- +

מיקס פריחה צהובה

Mix Yellow Blossoms

₪25

- +

מרווה מרושתת

Salvia Sclarea

₪35  ₪30

- +

מרווה משולשת

Salvia Fruticosa Mill

₪28

- +

מרווה צמירה

Salvia Lanigera

₪30

- +

מרווה ריחנית

Salvia Dominica

₪25

- +

מרוות יהודה

Salvia Judaica

₪25

- +

מרוות ירושלים

Salvia Hhierosolymitana

₪30

- +

מרסיה יפהפייה

Maresia Pulchella

₪30

- +

נפית כפופה

Nepeta Curviflora

₪25

- +

סביון אביבי

Senecio Vernalis

₪25  ₪22

- +

סומקן ענקי

Onosma Gigantea

₪30

- +

עדעד כחול

Limonium Sinuatum

₪30

- +

עירית נבובה

Asphodelus Fistulosus

₪25

- +

עכנאי שרוע

Echium Angustifolium

₪25

- +

פיגם מצוי

Ruta Chalepensis

₪35  ₪30

- +

פעמונית ירושלים

Campanula Hierosolymitana

₪30  ₪25

- +

פרג אגסני

Papaver Umbonatum

₪28

- +

פרג כרמלי

Papaver Carmeli

₪30  ₪25

- +

פרג נחות

Papaver Humile

₪28  ₪25

- +

צבעוני ההרים

Tulipa Agenensis

₪40  ₪35

- +

ציפורנית ארץ ישראלית

Cloven Petalled Campion

₪32  ₪25

- +

ציפורנית מצרית

Silene Aegyptiaca

₪25

- +

קדד גדול-פרי

Astragalus Macrocarpus

₪25

- +

קחוון מצוי

Anthemis Pseudocotula

₪28  ₪25

- +

רכפה לבנה

Reseda Alba

₪25

- +

שברק מצוי

Ononis Natrix

₪25

- +

שלהבית דביקה

Phlomis Viscosa

₪25

- +

שלמון יפואי

Cephalaria Joppensis

₪30  ₪25

- +

תגית מצויה

Scabiosa Prolifera

₪25

- +

תורמוס ארץ-ישראלי

Lupinus Palaestinus

₪25  ₪20

- +

תורמוס ההרים

Lupinus Pilosus

₪22  ₪20

- +

תורמוס צהוב

Lupinus Luteus

₪40  ₪35

- +

תורמוס צר עלים

Lupinus Angustifolius

₪38  ₪30

- +

תלתן הארגמן

Trifolium Purpureum

₪25

- +