משתלת זרעים מציון

צמחי בר - זרעים פקעות בצלים שתילים
עבודות הצלה ושיקום נופי

זרעים מציון
חנות זרעים ופקעות צמחי בר
0 פריט(ים) - ₪0

תקנון חנות זרעים מציון

 • כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל ושמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, זכאי לבצע הזמנה בחנות אתר זרעים מציון.
 • שמות הזרעים, הפקעות ויתר הצמחים, יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
 • מחירי המוצרים כוללים מע"מ כחוק.
 • זרעים מציון אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. זרעים מציון רשאית לשנות ו/או להחליף בכל עת, מוצרים המוצגים ברשימת המוצרים, או להוציא מוצרים מהרשימה הנ"ל. בנוסף לאמור לעיל, יתכן ובעת ביצוע ההזמנה יהיו מוצגים ברשימת המוצרים, מוצרים אשר לא יהיו אותה עת במלאי,  וללקוח לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 • אופן הצגת המוצרים באתר זרעים מציון יקבע על ידי הנהלת זרעים מציון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו את זרעים מציון.
 • מחירי המוצרים המפורסמים באתר בעת ההזמנה, יהיו תקפים למשלוח הקרוב, גם במקרה של עליית מחירים בין מועד ההזמנה למועד המשלוח.
 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ומסומנים כמוצרים במבצע, יסופקו במחיר המבצע רק בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף, בעת הרכישה בלבד.
 • הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים, תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.
 • סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין, את הפרטים המבוקשים, בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך, יתקבל דף, המציג את פרטי ההזמנה, ומספר הזמנה ייחודי אשר יהווה אסמכתא לשליחתה.
 • עלויות אריזה ומשלוח:
  איסוף עצמי של סל הקניות ממשרדי חברת זרעים מצין בכרם מהר"ל - לא יחוייב בתשלום.
  משלוח סל הקניות בדואר יחוייב על פי העלויות להלן:
  סל מוצרים במשקל של עד 0.5 ק"ג - 15 ש"ח
 • סל מוצרים במשקל של עד 2.0 ק"ג - 30 ש"ח
 • סל מוצרים במשקל מעל 2 ק"ג - 50 ש"ח (מוצרים במשקל מעל 2 ק"ג יישלחו עם שליח ישירות לבית הלקוח).
 • לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח ללקוח בדואר אלקטרוני אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את זרעים מציון לספק ללקוח את המוצרים שהזמין מהאתר.
 • לתשומת לבכם: עם ההרשמה לחנות האתר ו/או לאחר ביצוע הזמנה בחנות האתר, יתווסף המשתמש אוטומטית לרשימת הדיוור של האתר. מאותו רגע ואילך ייחשב המשתמש כמי שביקש להצטרף לרשימת הדיוור של האתר וחלים עליו התנאים המפורטים תחת קטגוריית "דיוור מהאתר", לרבות אפשרויות ההסרה מרשימות הדיוור באמצעות קישור בתחתית כל דיוור היוצא מהאתר וכן, באמצעות המנגנון הייעודי אשר בתחתית העמודה הימנית של האתר.
 • שימוש בואוצ'ר - שובר תשלום / שובר הנחה: הואוצ'ר מציין סכום סופי שאינו ניתן לפריטה ביותר מקניה אחת. כלומר: לא ניתן לקבל עודף מהשובר ולא ניתן להשתמש בו יותר מאשר עבור רכישה אחת בלבד, גם אם לא נוצל כל סכום הואוצ'ר. למען הסר ספק - לדוגמא: אם הואוצ'ר הוא על סכום של 500 ש"ח ובוצעה קנייה בסך 200 ש"ח, אזי סה"כ התשלום בקניה הנוכחית יהיה על סך 0 ש"ח, אך בנקודה זו יובהר כי השובר נוצל כולו, גם אם לכאורה "נשארו" בו 300 ש"ח.
 • לא יתבצע חיוב כרטיס אשראי באתר. חיוב כרטיס האשראי של הלקוח יתבצע לאחר קבלת פרטי ההזמנה / סל הקניות, במשרדי זרעים מציון. נציג הנהלת זרעים מציון ייצור קשר טלפוני עם הלקוח ויגבה את התשלום בכרטיס אשראי.
 • זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 • זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר זרעים מציון וזאת, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות חברת זרעים מציון אינו מהווה הצעה בלתי חוזרת למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים, תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 • הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקס אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד: ימים א'-ה' בין השעות 08:00 עד 16:00.
 • דמי המשלוח יקבעו סופית בסיכום סל הקניות של הלקוח לפני ביצוע ההזמנה. זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות, לעדכן את דמי המשלוח, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה ומתחייבת להודיע מראש על השינוי.
 • אספקת המוצרים תתבצע באמצעות הדואר. מובהר בזאת כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי). זרעים מציון שומרת לעצמה את הזכות, שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לזרעים מציון ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בעת ההזמנה, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בפרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלו טעויות.
 • יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הן בחנות אתר זרעים מציון והן בשיחה הטלפונית לביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
החזרת מוצרים:
 • זרעים מציון פועלת על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.
 • החזרת מוצרים שנרכשו בחנות אתר זרעים מציון מותרת במהלך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שסך הרכישה עומד על 50 ש"ח או יותר.
 • עלות משלוח המוצרים העומדים בתנאי ההחזרה לידי חברת זרעים מציון, חלה על הצרכן.
 • דמי ביטול: זרעים מציון תגבה כדמי ביטול 5% ממחיר הטובין, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 • סייגים להחזרת מוצרים שנרכשו בחנות אתר זרעים מציון: לא ניתן להחזיר פקעות פצועות (פקעות שנחתכו, פקעות שנסדקו, פקעות שנשברו או שנשבר מהן חלק) ו/או זרעים אשר נרטבו.
הזמנות ומשלוחים זרעים מציון

דיוור - הצטרפות / הסרה

תנאים
חל איסור למלא פרטי הרשמה או הסרה של אדם אחר ללא אישורו המפורש!