fbpx

תקנון סיורים מודרכים

תקנון סיורים מודרכים במשק זרעים מציון

 • הסיור במשק סימן טוב – זרעים מציון, מתאים לגילאי 5 ומעלה.
 • יש לתאם מראש את הסיור ולציין מראש ובאופן ברור באם נדרשת הנגשה מסוימת לבעלי מוגבלויות.
 • יש להסדיר את התשלום באופן מלא לפני תחילת הסיור.
 • במשק סימן טוב קיים שטח פרטי שהכניסה אליו אסורה.
 • חל איסור לפגוע או לנסות לפגוע בבעלי החיים במשק סימן טוב. כמו כן, חל איסור להאכיל את בעלי החיים במשק או בסביבתו.
 • אחראי קבוצה: לקבוצה יוגדר אחראי מטעמה אשר יעמוד בקשר עם משק סימן טוב בתהליך ההזמנה ובזמן הסיור.
 • רוב הסיור נערך בשטח הפתוח יש לכן להצטייד בכובע, מים, נעליים נוחות להליכה. על חברי הקבוצה המודרכת להפעיל שיקול דעת סביר בעת הסיור, בכל הקשור להתנהלות בשטח פתוח.
 • על הקבוצה להישמע להוראות המדריך/ים ולפעול על פי הנחיותיו/הם בכל זמן הסיור.
 • אין לטפס על עצים או על מסלעות, אין לרוץ בשטח המשק ויש להזהר מהחלקה על אדמה רטובה.
 • חל איסור על זריקת אבנים או דרדור אבנים בכל שטח משק סימן טוב.
 • אין לקטוף פרחים, עלים, גבעולים וכדומה במהלך הסיור, אלא אם תינתן רשות מפורשת לכך על ידי נציגי משק סימן טוב.
 • אין לקחת או לאסוף זרעים ו/או פקעות ללא קבלת אישור מפורש מנציגי משק סימן טוב.
 • אין להשליך או להשאיר כל פסולת במהלך הסיור. יש לאסוף את הפסולת ולהשליכה בפחים המיועדים לכך בתוך הסיור.
 • במקרה הצורך, עזרה ראשונה תינתן על ידי נציגי משק סימן טוב. אין לראות בעזרה ראשונה זו כמחוייבות או כאחריות כלשהי של משק סימן טוב לנזק גוף או רכוש של מי מהמשתתפים בסיור.
 • יצויין כי בכל מקרה, אין משק סימן טוב ו/או מי מטעמו אחראי על נזקי גוף או רכוש של מי מהמשתתפים בסיור.
כלי נגישות

Powered by - Wemake

0
הסל שלך
 • No products in the cart.